Projektne aktivnosti

Rekonstrukcija postojećih i gradnja novih biciklističkih staza


Aktivnost obuhvaća rekonstrukciju postojećih površina i gradnju novih biciklističkih staza u Križevcima i Balatonszemesu, i to:
• ukupno 3.900 m staza na području Križevaca, od čega će se izgraditi ukupno 1.917,00 m novih staza, dok se ostalih 1.983,00 m odnosi na rekonstrukciju i uređenje postojećih površina;
• ukupno 1.850 m staza na području Balatonszemesa, od čega će se izgraditi ukupno 1.150,00 m novih biciklističkih staza, dok se preostalih 700 m odnosi na rekonstrukciju postojećih površina.

U Križevcima se nova mreža biciklističkih staza nadovezuje na postojeću stazu u Ulici Nikole Tesle, koja završava kod željezničke stanice. Nova staza kreće od željezničke stanice te prolazi kroz Tomislavovu ulicu do spoja s ulicom Marcela Kiepacha. Ulicom Marcela Kiepacha gradi se nova biciklistička staza, koja povezuje Tomislavovu ulicu i Ulicu Nikole Tesle te se na taj način dobiva jedna manja kružna biciklistička staza. Od križanja Tomislavove i Kiepachove ulice staza dalje nastavlja kroz Gundulićevu ulicu te prolazi njenom cijelom dužinom, do raskrižja s Koprivničkom ulicom. Staza dalje nastavlja Ulicom bana Jelačića i istočnom stranom Trga bana Lackovića, gdje se uređuje parkiralište kao početna točka biciklističkog obilaska te nastavlja Svetokriškom ulicom sve do spoja s Potočkom ulicom. Postojećom stazom u Potočkoj ulici dolazi se do skretanja za sportsku dvoranu, gdje će se uz dvoranu i dalje uz stadion izvesti nova staza, koja se veže na šetalište Dragutina Novaka i vodi do početne točke na Trgu bana Lackovića.

U Balatonszemesu se izvodi rekonstrukcija slabo prometne ceste u ulici Tompa Mihály, koju koriste samo stanovnici ulice. Naime, asfaltni sloj ceste je širok 3,10 m, a s obje strane cestu prati zeleni pojas širine minimalno 2,50 m. Kako je to slijepa ulica, zbog navedenih preduvjeta, ona će biti idealna za biciklistički promet i rekreaciju nakon rekonstrukcije. Što se tiče gradnje novih biciklističkih staza, ona se odnosi na zapadni dio ulice Tompa Mihály, koji se spaja s parkom kojim ne mogu prolaziti automobili, a ulici Kisfaludy i željezničkoj stanici može se pristupiti kroz navedeni park biciklom. Područje gradnje proteže se sve do ulice Kikötő.

  

Uređenje početne točke, odmorišta i vidikovca na biciklističkoj ruti


U Križevcima, uz gradnju 7 dionica biciklističkih staza, u okviru ovog projekta uredit će se i parkiralište, 4 odmorišta za bicikliste te izgraditi vidikovac.

Za početnu točku biciklističkog obilaska Križevaca odabrano je postojeće parkiralište na Trgu bana Lackovića, koje će se ovim projektom asfaltirati i urediti i gdje posjetitelji mogu doći automobilom i krenuti u biciklistički obilazak grada.

U okviru projekta uredit će se 4 odmorišta na sljedećim lokacijama:
• kod željezničke stanice u Tomislavovoj ulici;
• kod poligona (tzv. ”pump track”) uređenog od strane Križevačke udruge biciklista – kod stadiona i sportske dvorane;
• u Kiepachovoj ulici – zelena površina prema Teslinoj ulici;
• u Gundulićevoj ulici – kod dječjeg igrališta.

Vidikovac će se izgraditi u ulici Ratarna na lokaciji utvrđenoj Generalnim urbanističkim planom, a isti se ujedno nalazi pored brdsko-biciklističke staze Križevci-Čabraji.

U Balatonszemesu će se urediti jedno odmorište za bicikle na lokaciji pokraj željezničke stanice. Radi se o zelenoj površini, gdje će biciklisti moći pronaći zaklon i potrebne usluge, što je u skladu s organizacijskim planom općine. Radi se o natkrivenom skloništu na otvorenom s mogućnošću skladištenja i zaključavanja bicikala, klupama i stolovima za odmor te informativnim tablama. Nadalje, postavit će se i rasvjeta koja funkcionira na principu obnovljivih izvora energije, kako bi biciklisti mogli koristiti odmorište, neovisno o dobu dana.

  

Postavljanje putokaza


Kako bi se uz biciklističke staze označile važne prirodne i kulturne lokacije, kao i druge lokacije vezane uz turizam, sport i rekreaciju u Križevcima i Balatonszemesu, postavit će se odgovarajući putokazi.

  

Uređenje i opremanje brdsko-biciklističkih staza


Aktivnost provodi samo glavni korisnik Grad Križevci, a ona obuhvaća uređenje i opremanje dviju brdsko-biciklističkih staza, koje se nalaze na području Križevaca:
• staza A: Križevci-Kalnik – duga 18 kilometara, velikim dijelom se preklapa sa pješačko-planinarskom rutom,
• staza B: Križevci-Čabraji – duga 25 kilometara, kružna, prolazi kroz Svetu Helenu do Čabraja te se vraća kroz Veliki i Mali Potočec te Ratarnu do Križevaca.

  

Priprema master plana i karte kapilarnih biciklističkih staza


Pripremu master plana i karte kapilarnih biciklističkih staza na području Grada Križevaca i Općine Balatonszemes, koje se vežu na budući međunarodni biciklistički koridor Balaton-Jadran, koordinira glavni korisnik projekta Grad Križevci, dok projektni partner Općina Balatonszemes aktivno sudjeluje u provedbi aktivnosti te kroz pripremu GPS softvera ujedno priprema ulazne podatke za izradu karte.

U kontekstu ove aktivnosti, kapilarne biciklističke staze su kraće biciklističke staze koje se vežu na veći međunarodni biciklistički koridor, u ovom slučaju, buduću rutu Balaton-Jadran (BA ruta) i čine mrežu biciklističkih staza i puteva. To mogu biti dodatne glavne, magistralne – engl. ”backbone” rute ili, posebice, mreže kapilarnih ruta i puteva između glavnih staza, isprepletene kroz neko područje. Takve kapilarne rute i staze trebaju omogućiti posjetiteljima da provedu više vremena istražujući detaljnije destinaciju. One su pogotovo pogodne za stvaranje tematskih biciklističkih ruta i puteva, jer ih je lakše organizirati, a ujedno nude koncentriranije i time značajnije iskustvo posjetiteljima.

  

Priprema portala za upravljanje turističkom destinacijom


Aktivnost provodi samo mađarski partner Općina Balatonszemes, a odnosi se na pripremu portala za upravljanje turističkom destinacijom u suradnji s lokalnim samoupravama na budućoj međunarodnoj biciklističkoj ruti Balaton-Jadran. Portal će sadržavati sve važne informacije o ruti, uključujući smještajne kapacitete, restorane, odmorišta, vidikovce, znamenitosti, itd.

  

Priprema GPS softvera


Aktivnost provodi samo mađarski partner Općina Balatonszemes, a radi se o izradi GPS aplikacije s prikazom biciklističkih ruta, važnih turističkih lokacija te opisom i fotografijama. Rute se mogu učitati u GPS navigator. Aplikacija će omogućiti turistima da pronađu Balaton-Jadran biciklističku rutu, bez da se cijelim putem postavljaju turistički znakovi.

  

Opremanje info točaka


Oba partnera sudjeluju u provedbi aktivnosti, koja obuhvaća nabavu informativnih ekrana na dodir s informacijama o biciklističkim stazama te drugim rekreativnim i turističkim mogućnostima. U Križevcima će se postaviti dva vanjska informativna ekrana na dodir, a u Balatonszemesu jedan.

  

Biciklijade


Aktivnost provode oba projektna partnera, a sastoji se od organizacije biciklističkih sportsko-rekreativnih događanja prilagođenih svim uzrastima – od najmlađih do najstarijih.

  

Radionice ”sigurno biciklom”


Aktivnost provodi Grad Križevci, a sastoji se od organizacije radionica za djecu vrtićke dobi, kao i osnovnih i srednjih škola na temu sigurnosti u vožnji biciklom. U okviru ove aktivnosti priprema se i promotivna brošura ”sigurno biciklom” prilagođena najmlađim sudionicima u prometu.

  

Biciklističke izložbe


U okviru projekta organiziraju se dvije izložbe, koje tematiziraju razvoj biciklizma kroz povijest na lokalnoj razini, na području Križevaca i Balatonszemesa te predstavljaju korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva, njegovu sportsko-rekreativnu ulogu te, u novije vrijeme, sve češće korištenje bicikala u turizmu u smislu aktivnog odmora, vikend-izleta i turističkih obilazaka. Cilj izložbi je predstaviti lokalne povijesne biciklističke zanimljivosti i promovirati biciklistički turizam.

  

Ostale aktivnosti – upravljanje projektom i promocija


Upravljanje projektom obuhvaća vođenje projekta, pripremu i organizaciju svih projektih aktivnosti, provedbu postupaka nabave, kao i redovito izvještavanje prema mađarskim i hrvatskim nacionalnim kontrolnim tijelima te Zajedničkom tehničkom tajništvu Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska u Budimpešti.

Promocija projekta obuhvaća pripremu web stranice, objavu priopćenja za medije, postavljanje informativnih tabli, novinske, radio i televizijske oglase, članke i priloge, izradu letaka, brošure i druge promotivne aktivnosti, kojima je cilj približiti građanima, turistima, medijima i sveukupnoj javnosti ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta.