Potpisan ugovor o izvođenju radova na izgradnji pješačko-biciklističkih staza u Križevcima

Najznačajnija aktivnost, koju Grad Križevci provodi u okviru projekta ”Cyclo-Net” odnosi se na izvođenje radova na izgradnji i modernizaciji biciklističkih staza, biciklističkog mosta i dionice pristupne ceste do vidikovca, stoga je od samog početka provedbe projekta Grad započeo aktivnosti pripreme potrebne dokumentacije za provedbu postupka javne nabave za izvođenje navedenih radova.

Nakon što je postupak proveden, ugovor o izvođenju radova s odabranim ponuditeljem, tvrtkom Radnik d.d. sklopljen je 02. srpnja 2018. godine na ukupni iznos 4.611.005,84 kuna s PDV-om i rokom za izvršenje ugovora 150 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora. Ugovor obuhvaća izvođenje radova na pješačko-biciklističkim stazama na sljedećim dionicama:
Dionica 1 Ulica kralja Tomislava
Dionica 2 Trg svetog Florijana
Dionica 3 Zagrebačka ulica
Dionica 4 Ulica branitelja Hrvatske
Dionica 5 Ulica Tadije Smičiklasa
Dionica 6.1 Ulica Franje Račkoga
Dionica 6.2 Ulica Franje Markovića
Dionica 7 Ulica Franje Tuđmana

te izgradnju biciklističkog mosta preko potoka Vrtlin u Ulici Ivana Gundulića i nastavak pristupne ceste na Ratarni od vidikovca prema Potočkoj ulici.