Puni naziv projekta glasi ”Biciklom od Balatona do Jadrana”, a koristi se i njegov skraćeni naziv ”BA biking” te oznaka HUHR/1101/1.2.2./1014.

Projekt je prijavljen za sufinanciranje od strane Europske unije u ožujku 2012. godine na treći poziv za podnošenje projektnih prijedloga raspisan u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska u proračunskom razdoblju Europske unije između 2007. i 2013. godine. Odluku o odabiru projekta za sufinanciranje donio je Zajednički odbor za praćenje IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska 13. prosinca 2013. godine, što je potvrđeno 30. prosinca 2013. godine. Uslijedio je početak procedure ugovaranja provedbe projekta, kao i donošenje potrebnih odluka od strane IPA prekograničnog programa Mađarska – Hrvatska te je provedba projekta počela 01. svibnja 2014. godine i traje 20 mjeseci, odnosno završava 31. prosinca 2015. godine.

Projekt provode njegov glavni korisnik, odnosno nositelj, Grad Križevci u suradnji s projektnim partnerom Općinom Balatonszemes, dok kao prateći partneri ciljeve projekta podržavaju Koprivničko-križevačka županija, Sportsko-biciklistička udruga Grada Marcalija te Turistička zajednica Grada Križevaca.

Glavni cilj projekta BA biking je izgradnja prvih kapilarnih dijelova buduće biciklističke rute Balaton-Jadran, kao potpora održivom razvoju turizma u regiji. Glavne aktivnosti u okviru projekta obuhvaćaju rekonstrukciju dijela postojećih biciklističkih staza te izgradnju novih, opremanje biciklističkih odmorišta, ulaganje u razvoj staza za brdski biciklizam, pripremu karte biciklističkih staza, izradu GPS softvera te druge popratne aktivnosti koje promovoraju biciklizam te biciklistički turizam.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 925.630,00 EUR, od čega Europska unija sufinancira 85%, odnosno osigurava 786.785,50 EUR.

 

Izvor financiranja Grad Križevci Općina Balatonszemes Ukupno
EU sredstva 85% 502.902,50 283.883,00 786.785,50
Ostali izvori 15%* 88.747,50 50.097,00 138.844,50
Ukupan budžet 100% 591.650,00 333.980,00 925.630,00

* Ostali izvori financiranja projekta odnose se na vlastito učešće projektnih partnera i na druge izvore financiranja osim Europske unije, poput nacionalnog sufinanciranja.

Tako mađarski projektni partneri imaju osigurano državno sufinanciranje od 10% (od ukupno 15% koliko je ovim programom predviđeno da partneri moraju sufinancirati iz drugih izvora osim EU) te u skladu s tim od 50.097,00 EUR koliko vlastitih sredstava za provedbu projekta treba osigurati Općina Balatonszemes, 33.398,00 EUR dolazi od strane državnog sufinanciranja Mađarske, dok općina osigurava preostalih 16.699,00 EUR.

Za jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj u vrijeme ugovaranja projekta nije postojala takva mogućnost, no Grad Križevci najveći dio svog vlastitog učešća u projektu osigurava kroz refundaciju dijela plaća zaposlenika Grada koji, uz obavljanje drugih poslova iz nadležnosti grada, rade i na projektu te ne koriste usluge vanjskih stručnjaka vezano uz upravljanje projektom.