Izgradnja i rekonstrukcija pješačko-biciklističkih staza

Aktivnost obuhvaća rekonstrukciju postojećih površina i gradnju novih pješačko-biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu, i to:

 • ukupno 4.350 m staza na području Križevaca i
 • ukupno 2.943,87 m staza na području Zalakarosa.

U Križevcima je projektom Cyclo-Net izgrađeno ukupno 4,35 km međusobno povezanih pješačko-biciklističkih staza na sljedećim lokacijama:

 1. nastavak staze u Ulici kralja Tomislava od raskrižja s Ulicom Marcela Kiepacha i Ulicom Ivana Gundulića do raskrižja s Ulicom Petra Zrinskoga i Trga svetog Florijana (od trgovačkog centra do semafora kod nebodera);
 2. staza kroz Ulicu Franje Tuđmana (od crkve sv. Florijana do Srednje škole ”Ivan Seljanec” i Razvojnog centra i tehnološkog parka);
 3. staza na Trgu svetog Florijana (od semafora kod nebodera do Doma zdravlja) do Zagrebačke ulice i kroz Zagrebačku ulicu do raskrižja s Ulicom Nikole Tesle i Ulicom branitelja Hrvatske (od Doma zdravlja do semafora);
 4. staza kroz Ulicu branitelja Hrvatske do raskrižja s Ulicom Tadije Smičiklasa;
 5. staza kroz Ulicu Tadije Smičiklasa do raskrižja s Ulicom Ivana Zakmardija i Ulicom Franje Račkoga;
 6. staza kroz Ulicu Franje Račkoga;
 7. staza kroz Ulicu Franje Markovića.

U Zalakarosu su pješačko-biciklističke staze izgrađene kroz ulicu Zalakaros Termál, Petőfi Sándor ulicu, Fő ulicu te Kossuth Lajos ulicu.

 

Izgradnja i rekonstrukcija prateće infrastrukture


Osim izgradnje pješačko-biciklističkih staza, U Križevcima je projektom izgrađen biciklistički most u Ulici Ivana Gundulića na potoku Vrtlin te nastavak ceste na Ratarni od vidikovca do Potočke ulice, kao i 5 odmorišta na sljedećim lokacijama:

 1. Trg svetog Florijana
 2. Ulica Franje Tuđmana – 2 odmorišta
 3. Odmorište u Ulici Franje Račkoga
 4. Odmorište u Ulici Franje Markovića

U Zalakarosu je izgrađen biciklistički most.

 

Opremanje


Odmorišta izgrađena u okviru projekta opremljena su klupama, koševima za smeće te stalcima za bicikle, a osim toga, uređena su i posvećena znamenitim ličnostima iz križevačke povijesti, kao što je započeto prethodnim projektom ”BA biking”.

 

Priprema Zajedničkog akcijskog plana razvoja cikloturizma u Križevcima i Zalakarosu


Osim izgradnje infrastrukture, projekt obuhvaća i druge aktivnosti kojima je cilj povezivanje i bolje pozicioniranje Križevaca i Zalakarosa na međunarodne i nacionalne biciklističke koridore. Tako su organizirani okrugli stolovi na temu ”Križevci/Zalakaros na karti nacionalne mreže biciklističkih ruta” te radionice ”Postojeća cikloturistička infrastruktura u Križevcima/Zalakarosu i planovi za daljnji razvoj i pozicioniranje”, kao pripremne aktivnosti za izradu Zajedničkog akcijskog plana razvoja cikloturizma u Križevcima i Zalakarosu.

Zajednički akcijski plan razvoja cikloturizma u Križevcima i Zalakarosu obrađuje postojeće stanje razvijenosti cikloturizma na području Križevaca i Zalakarosa (razvijenost biciklističke infrastrukture, ponuda aktivnih izleta i rekreativnih turističkih programa, povezanost s drugim programima i okolnim općinama), obuhvaća SWOT analizu te istražuje povezanost Križevca i Zalakarosa na postojeće i planirane nove nacionalne mreže biciklističkih ruta, definira razvojne ciljeve i glavne razvojne projekte u području infrastrukture, usluga, promocije i organizacije.

 

Priprema karte i postavljanje znakova


Projektom je predviđena izrada zajedničke karte koja prikazuje Eurovelo 13 rutu, nacionalne biciklističke koridore te postojeće kapilarne biciklističke staze u Križevcima i Zalakarosu, s prikazom mogućih ruta za cikloturiste koji koriste Eurovelo i nacionalne rute, kao i mogućnosti zadržavanja na lokalnim kapilarnim rutama.

Osim toga, planirano je i postavljanje oznaka prema glavnim rutama i koridorima.

 

Uređenje i opremanje brdsko-biciklističkih staza


Projektom su osigurana sredstva za daljnje uređenje i opremanje brdsko-biciklističkih staza u okolici Križevaca, što je također započeto prethodnim projektom BA biking, gdje su uređene Staza A i Staza B. Projektom Cyclo-Net nastavit će se sa započetim aktivnostima, kako bi se i ostale brdsko-biciklističke staze uredile i postale atraktivnije za brdske bicikliste.

 

Unaprjeđenje cikloturističke ponude, marketing i promocija Križevaca i Zalakarosa


Kako bi se stvorila ponuda cikloturističkih, rekreativnih i izletničkih programa koji prate razvoj infrastrukture i privlače posjetitelje, planirana je suradnja s turističkim agencijama i zajedničko kreiranje turističkih paketa, kao i ulaganje u marketing, promociju i brendiranje istih.

 

Cikloturistička događanja


U okviru projekta Grad Križevci je planirao organizaciju biciklističkih sportsko-rekreativnih događanja – odnosno biciklijada, prilagođenih svim uzrastima, od najmlađih do najstarijih, dok će mađarski partner Grad Zalakaros organizirati međunarodnu biciklističku utrku u lipnju 2019. godine.

 

Ostale aktivnosti – upravljanje projektom i promocija


Upravljanje projektom obuhvaća vođenje projekta, pripremu i organizaciju svih projektnih aktivnosti, provedbu postupaka nabave, kao i redovito izvještavanje prema mađarskim i hrvatskim nacionalnim kontrolnim tijelima te Zajedničkom tajništvu Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska u Budimpešti.

Promocija projekta obuhvaća pripremu web stranice, objavu priopćenja za medije, postavljanje informativnih tabli, novinske, radio i televizijske oglase, članke i priloge, izradu letaka, brošure i druge promotivne aktivnosti, kojima je cilj približiti građanima, turistima, medijima i sveukupnoj javnosti ciljeve, aktivnosti i rezultate projekta.